Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 37
Tháng 08 : 612
Năm 2019 : 1.256
 • Thái Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ TN
  • Điện thoại:
   0813619789
  • Email:
   giangthaitruongtx@gmail.com
 • Bùi Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị
  • Điện thoại:
   0945693991
  • Email:
   phuongphi80@gmail.com
 • Nguyễn Nguyên Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0948627253
  • Email:
   tuanktgs@gmail.com
 • Vi Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911171355
  • Email:
   haiyenvi84@gmail.com
 • Trần Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0817101799
  • Email:
   hienichnhan2014@gmail.com
 • Lê Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915313125
  • Email:
   anhung8309@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0375315062
  • Email:
   nguyen.huyen021084@gmail.com
 • Lê Đức Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946765345
  • Email:
   anhung8309@gmail.com.vn
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946252682
  • Email:
   vackhoai@gmail.com
 • Trần Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942149783
  • Email:
   giaulan79@gmail.com
Video Clip