GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xóm Thị Tứ - xã Giang Sơn Đông- Huyện Đô Lương - Nghệ An

Email:  nan-doluong-thcsgiangson@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0364412666

 

Trường THCS Giang Sơn

Trường THCS Giang Sơn chính thức được thành lập từ năm học 1991-1992, sau khi được tách ra và sáp nhập từ hai trường PTCS Giang sơn I và PTCS Giang sơn II.

          Trường THCS Giang Sơn đóng trên địa bàn xóm Thị Tứ, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh:

Năm học 2018-2019 nhà trường có tất cả 38 cán bộ, giáo viên. Trong đó:

- Ban Giám hiệu gồm 01 Hiệu trưởng ( nam) và 01 Phó Hiệu trưởng ( nữ). Trình độ chuyên môn: Đại học; trình độ Lí luận chính trị: Trung cấp.

- Giáo viên có 33 đồng chí, trong đó trình độ Đại học: 31 đồng chí, Cao đẳng: 02 đồng chí. Giáo viên nữ có 23 đồng chí.

- Nhân viên: có 03 đồng chí ( 2 nữ), trong đó trình độ Trung cấp: 02 đồng chí; Cao đẳng 01 đồng chí.

          - Trường có 01 Chi bộ độc lập gồm 17 đảng viên, trong đó đảng viên nữ có 10 đồng chí.

- Tổng số học sinh: 596 em được chia thành 15 lớp, thuộc  4 khối: 6,7,8,9. Trong đó có 275 em là học sinh nữ; 107 học sinh con hộ nghèo, cận nghèo.

2. Những mặt mạnh, mặt yếu nổi bật.

2.1. Mặt mạnh:

- Công tác quản lí của Ban giám hiệu nhà trường được thực hiện nghiêm túc. Đang từng bước chuyển dần từ quản lí hành chính sang quản lí mục tiêu, quản lí hiệu quả trên cơ sở thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế.

- Tập thể giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiều giáo viên có tâm huyết, nhiệt tình, tận tụy với công việc, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.    

- Học sinh của trường đại đa số chăm ngoan, cần cù, chịu khó, tích cực trong học tập, lao động, hoạt động xã hội.

- Cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho công tác dạy và học. Nhà trường đã phủ sóng wifi internet để áp dụng công nghệ thông tin…

- Nhà trường cơ bản đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

2.2. Mặt yếu:

- Chất lượng đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế.

- Chất lượng học sinh còn chuyển biến chậm.

- Cơ sở vật chất có nhiều hạng mục đang còn thiếu hoặc không đáp ứng yêu cầu.

3. Các vấn đề chiến lược:

- Vấn đề trọng tâm hàng đầu là tập trung cải tiến phương pháp, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Sớm đưa nhà trường phát triển tiến kịp với các đơn vị có điều kiện, hoàn cảnh tương đồng.

- Xây dựng đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, có năng lực sư phạm, có lương tâm nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có ý thức tự giác phấn đấu, có tinh thần vượt khó, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, đồng thuận.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lễ giáo cho học sinh. Xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, thân thiện, tích cực.

- Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2022.

4. Sứ mệnh:

Giáo dục, đào tạo nên các thế hệ học sinh biết vượt qua mọi khó khăn, phát triển  khả năng để trở thành người công dân có ích, phụng sự cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng quê hương giàu mạnh, nhà trường sớm đạt chuẩn quốc gia.

5. Các giá trị cốt lõi:

- Xây dựng tập thể đoàn kết, đồng thuận, hài hòa và thân thiện.

- Kiên trì, nhẫn nại, vượt khó, đạt mục tiêu.

- Khiêm nhường, mềm dẻo, kiên quyết, năng động.
- Khoa học, hiệu quả.

- Học hỏi, cầu tiến, nhân ái, bao dung.

6. Tầm nhìn:

Trên cơ sở nền tảng hiện tại, phát huy truyền thống, tập trung huy động mọi nguồn lực, lợi thế bên trong và bên ngoài, phấn đấu xây dựng trường THCS Giang Sơn trong tương lai với sự phát triển toàn diện, đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia.

Xây dựng một nhà trường chất lượng, hiệu quả, nhân văn và thân thiện là nguồn cảm hứng và động lực phát triển của đơn vị.

        Khắc phục mọi hoàn cảnh khó khăn về vật chất, về con người, phải tạo dựng được môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương; có chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội được học tập, rèn luyện, phát triển hết khả năng để hoàn thiện nhân cách. Tích cực xây dựng gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, kết hợp với nét đẹp hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và của thời đại.

7. Khẩu hiệu và phương châm hành động:

- Khẩu hiệu: “ Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả, đó là chìa khóa thành công của chúng ta”.

- Phương châm hành động: Dạy thực chất, học thực chất, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục bền vững. Tổ chức các phong trào hoạt động tích cực, nhân văn, thân thiện, hiệu quả.

Thực hiện 3 khâu đột phá: đột phá về tư tưởng; đột phá về lề lối làm việc; đột phá về hiệu quả và chất lượng.

8. Chương trình hành động.

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức cán bộ.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

- Giúp cho học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt hoạt động giáo dục.

        -  Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

        - Xây dựng trường học văn minh - thân thiện - an toàn.

        -  Xây dựng thương hiệu về sự tín nhiệm của phụ huynh, của xã hội đối với nhà trường.

                                                                  Giang Sơn Đông, ngày 05 tháng 9 năm 2018

                                                                        Ban giám hiệu Trường THCS Giang Sơn